تبلیغات
وقتی برای عاشقی - یادمان باشد...
وقتی برای عاشقی

یادمان باشد...

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

               گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

خود بتازیم به هر درد که از دوست رسد

               بهر بهبود    ولی   فکر    دوایی       نکنیم

 جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم

               شکوه از    غیر   خطا است خطایی  نکنیم

یاور خویش بدانیم خدایاران را

                جز به یاران خدا دوست    وفایی   نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

                طلب عشق ز  هر  بی سرو پایی     نکنیم

 گر که دلتنگ از این فصل غریبانه شدیم

                تا بهاران    نرسیده   است   هوایی نکنیم

 گله هرگز نبود شیوه ی دلسوختگان

               با غم خویش  بسازیم   و   شفایی    نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

               وقت   پرپر شدنش   ساز و نوایی   نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

               گر شکستیم    ز  غفلت  من و مایی نکنیم

  و به هنگام نیایش سر سجاده ی عشق

               جز   برای   دل   محبوب   دعایی    نکنیم

 مهربانی صفت بازار عشاق خداست

               یادمان باشد       از این   کار   ابایی  نکنیمنوشته شده توسط امیر
تاریخ چهارشنبه 12 بهمن 1384 و ساعت 11:02 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com