تبلیغات
وقتی برای عاشقی - زن و مرد...
وقتی برای عاشقی

زن و مرد...

خداوند زن را آفرید...

و خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید.

نه از سر او ، تا بر او مسلط گردد

و نه از کف پای او که لگدکوب  و برده ی او باشد.

بلکه از پهلوی چپ او، نزدیکترین نقطه به قلب او آفرید.

تا همیشه در آغوش او باشد و از حمایت او بهره مند.نوشته شده توسط امیر
تاریخ جمعه 26 آبان 1385 و ساعت 05:11 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com