تبلیغات
وقتی برای عاشقی - یک عمر...
وقتی برای عاشقی

یک عمر...

در یك ثانیه می توان دل كسی را شكست

در یك دقیقه می توان كسی را خورد كرد

در یك ساعت می توان كسی را دوست داشت

در یك روز می توان عاشق شد

در یك ماه می توان كسی را پرستید

اما یك عمر هم برای فراموش كردن كم استنوشته شده توسط امیر
تاریخ سه شنبه 7 شهریور 1385 و ساعت 03:08 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com