تبلیغات
وقتی برای عاشقی - ۱۳ خط برای زندگی
وقتی برای عاشقی

۱۳ خط برای زندگی

1) دوستت دارم ، نه به خاطر شخصیت تو، بلكه به خاطر

شخصیتی كه من در هنگام با تو بودن پیدا می كنم.

2) هیچ كس لیاقت اشك های تو را ندارد و آنكس كه چنین

لیاقتی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود.

3) اگر كسی تورا آنطور كه تو می خواهی دوست ندارد

بدین معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

4) دوست واقعی كسی است كه دست هایت را بگیرد ولی

قلب تو را لمس كند.

5) بدترین شكل دلتنگی برای كسی است كه در كنارش هستی

و می دانی كه هرگز به او نمی رسی.

6) هرگز لبخند را ترك مكن حتی وقتی كه ناراحتی ، چون هر

كس امكان دارد عاشق لبخند تو شود.

7) ممكن است كه در تمام دنیا فقط یك نفر باشی ولی برای

یك نفر تمام دنیا هستی.

8) هرگز وقتت را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو

بگذراند ، مگذران.

9) شاید خدا خواسته كه ابتدا افراد ناشایست را بشناسی

سپس فرد شایسته را، بدین ترتیب وقتی به این فرد برسی

شكرگزار خواهی بود.

10) به آنچه گذشت غم مخور ، به آنچه پس از آن می آید

لبخند بزن.

11) همیشه افرادی هستند كه تورا می آزارند ولی باز هم

به همه اعتماد كن، فقط به كسی كه تورا آزرده دیگر اعتماد

مكن.

12) خود را به فردی بهتر تبدیل كن و مطمئن شو كه خود را

می شناسی ، پیش از آنكه شخص دیگری را بشناسی و انتظار

داشته باشی او تو را بشناسد.

13) زیاده از حد خود را تحت فشار قرار مده، بهترین اتفاقات

زمانی رخ می دهد كه انتظارش را نداری.

 

13 خط برای زندگی اثری زیبا و جاودان از :

(( گابریل گارسیا ماركز))

 Smileyنوشته شده توسط امیر
تاریخ سه شنبه 17 مرداد 1385 و ساعت 09:08 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com