تبلیغات
وقتی برای عاشقی - عشق یعنی...
وقتی برای عاشقی

عشق یعنی...

عشق یعنی خلوت و راز و نیاز
عشق
 یعنی محنت و سوز و گداز
عشق
 یعنی سوز بی ماوای ساز
عشق
 یعنی نغمه ای از روی ناز
عشق
 یعنی كوی ایمان و امید
عشق
 یعنی یك بغل یاس سپید
عشق
 یعنی یك ترنم از یه یار
عشق
 یعنی سبزی باغ و بهار
عشق
 یعنی لحظه دیدار یار
عشق
 یعنی انتهای انتظار 
عشق
 یعنی وعده بوس و كنار
عشق
 یعنی یك تبسم بر لب زیبای یار
عشق
 یعنی یك ترنم از حنین نای یار
عشق
 یعنی حس نرم اطلسی
عشق
 یعنی با خدا در بی كسی
عشق
 یعنی همكلام بیصدا
عشق
 یعنی بی نهایت تا خدا

 

 

 نوشته شده توسط امیر
تاریخ چهارشنبه 24 خرداد 1385 و ساعت 11:06 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com