تبلیغات
وقتی برای عاشقی - فریاد روزافزون
وقتی برای عاشقی

فریاد روزافزون

مرا پرسی كه چونم؟ چونم ای دوست؟

جگر پر درد و ودل پر خونم ای دوست

                        حدیث عاشـــــقی بر مـــن   رها كـــن

                        تو لیلی شو كه من مجنونم ای دوست

ز فریادم  ز   تــو هر   روز  ،   فریاد

از این فریادِ روز افـــزونم ای دوسـت

                        شـــــنیدم عاشــــقان را   مــــی نوازی

                        مگــر من زان میان بیرونم ای دوست؟

نگفتـــی گـــر بیفتــی   گیرمت   دست؟

از این افتاده تر كه اكنونم  ای دوست؟

                        غزل های نظامـــــی بر تو   خوانــدم

                        نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

 

 

نظامی گنجوینوشته شده توسط امیر
تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 و ساعت 02:05 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com