تبلیغات
وقتی برای عاشقی - هیمنه ی عشق
وقتی برای عاشقی

هیمنه ی عشق

تا ز تار نفســم نغمه ی   هو  می ریزد

دلم از هیمنه ی عشق  فرو   می ریزد

         گر چه لب بسته ام ای عشق به آهنگ سكوت

         حرف های دل مـــــن از لب او مـــــی ریــــزد

هر شب از باغ خیالش گل شعری چیدم

تا ز شاخ غزلم این همـه بو می ریــزد

        حرف نا گفته ی دل بود كه  می گفت   بــــگو

        كـــــ‍ز نســـــیم نفســـش راز مگو   مــی ریزد

 

 

نصرالله مردانینوشته شده توسط امیر
تاریخ جمعه 22 اردیبهشت 1385 و ساعت 05:05 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com