تبلیغات
وقتی برای عاشقی - عشق و خواب؟؟؟
وقتی برای عاشقی

عشق و خواب؟؟؟

در دیده به جای خواب آبست مرا

زیرا كه به دیدنت    شتابست مرا

                                گویند بخـواب تا به خوابــش بینــی

                               ای بی خبران چه جای خوابست مرا

((ابو سعید ابوالخیر))نوشته شده توسط امیر
تاریخ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1385 و ساعت 12:05 ب.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com