تبلیغات
وقتی برای عاشقی - عاشق مشوید...
وقتی برای عاشقی

عاشق مشوید...

آرام دل مــــرا بـــــخوانـــید

بر مـــردم چشـم من نشانید

                            آوازه ی عشــق من شنیدید

                            انـــــدازه ی حسن او بدانید

از دور در او  نگاه  كردن

انصاف دهید، كــی توانید؟

                            از دیده و جان و از دل و تن

                            این خدمت من بدو رسانــــید

ای خوبان، او چو آفتابست

در جمله شما بر او چه مانید؟

                           

 

 

     عشق انده و حسرتست وخواری

     عاشــــق نشـــوید اگــر توانــــید

 

 

((حسن غزنوی))نوشته شده توسط امیر
تاریخ دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 و ساعت 11:05 ق.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com