تبلیغات
وقتی برای عاشقی - درجات عشق
وقتی برای عاشقی

درجات عشق

ای عزیز ندانم كه عشق خالق گویم یا عشق مخلوق.

عشق سه گونه آمد ، كه هر عشقی درجات مختلف

دارد: عشقی صغیر است و عشقی كبیر ، و عشقی

میانه.

عشق صغیر عشق ماست به خدای تعالی ، و عشق –

كبیر عشق خداست با بندگان خود، عشق میانه دریغا

نمی یارم گفتن ، كه بس مختصر فهم آمده ایم.

 

 

(( عین القضاه همدانی ))

 نوشته شده توسط امیر
تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 و ساعت 01:05 ب.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com