تبلیغات
وقتی برای عاشقی - عشق
وقتی برای عاشقی

عشق

عشق طرح ساده لبخند ماست

معنی لبخنــد ما پیونــد ماست

               عشق را با دست های   مهـــربان

               هر كه قسمت می كند مانند ماست

دست خوبت را به دست ما بده

دست های ما دل پیوند ماسـتنوشته شده توسط امیر
تاریخ شنبه 2 اردیبهشت 1385 و ساعت 01:04 ب.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com